نرم افزار سیستم خزانه داری

سیستم خزانه داری

مفهوم لغوی خزانه به جایی که اموال و نقود را در آن نگهداری می شود اطلاق می گردد. مالیه عمومی، خزانه را با عنوان، صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و خرج، تعریف کرده .نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر میشود. سیستم خزانه با قواعد تعریف شده با سیستم حسابدرای و سایر سیستمها مانند فروش و تدارکات و… رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستمها است.

خزانه داری، به عنوان یکی از واحدهای برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج محسوب می شود. خزانه علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه ، وظیفه هماهنگ کننده دریافت ها و پرداخت ها را از نظر زمانی ، با برقراری مجموعه ای از کنترل های مالی را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه ای نیز در تنظیم امور ایفا می کند.

یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران مالی، بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد می باشد. به عبارتی کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد از جمله مهمترین و پر اهمیت ترین موضوعات موجود در شرکت ها و سازمان ها می باشد.

 

قـابلیت هـای نرم افــزار

امکان تعریف انواع بانک و شعب مرتبط و حسابهای مربوطه

امکان افتتاح حساب، تعریف دسته چکها و کنترل روند صدور عملیات بانکی چکها

انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد،خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها

پرفراژ چک با انجام تنظیمات لازم المانهای واقع بر روی چک با توجه به گوناگون بودن دسته چکهای بانکهای مختلف

امکان معرفی انواع صندوق و کنترل موجودی صندوقها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)

ثبت و چاپ اسناد دریافت و پرداخت به صورت چند ردیفی نامحدود برای هریک از صندوقها و بانکهای تعریف شده

ثبت و صدور رسید و عودت برای کلیه مراحل عملیات دریافت و پرداخت

امکان گرفتن مغایرت بانکی از بانکهای مختلف با کنترل دقیق ریز عملیات

ثبت برگه های دستور پرداخت و یا مجوز دریافت (با امکان کنترل مانده حسابها)

امکان ثبت درخواست صدور چک یا وجه ، توسط سایر کاربران و ارسال به خزانه داری

امکان ارائه گزارش خلاصه وضعیت و موجودی بانک و صندوق در هر لحظه

چاپ اعلامیه واگذاری به تفکیک هر بانک

قابلیت انتقال حسابهای مانده دار به دوره بعد (شامل ریز دریافتی، پرداختی، درجریان وصول، مانده موجودی بانکها و…)

صدور همزمان و غیر همزمان اسناد حسابداری برای کلیه مراحل با کنترل دقیق و نیاز به حداقل دانش حسابداری

قابلیت دسته بندی و گروه بندی دریافت ها و پرداخت ها و تهیه گزارش های مربوط (منابع و مصارف)

امکان تهیه دفاتر و گزارش های ریز، تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق یا بانک، طرف حساب و …

امکان راس گیری از اسناد دریافتی مدت دار (ارزش فعلی بر اساس نرخ بهره معین