نرم افزار سیستم اموال و دارایی

مقدمه سیستم دارائی های ثابت

در هر شرکتی داشتن اطلاعات جامع و کامل از اموال و دارئی های ثابت سازمان یکی از اصلی ترین اطلاعات مورد نیاز مدیران به منظور اتخاذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری های شرکت می باشد ، زیرا معمولا این دارائی ها بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت و یا سازمان به شمار می روند. اطلاع از وضعیت پلاک گذاری ، استهلاک ، روشهای محاسبه استهلاک ، وضعیت استهلاک ماهانه و سالانه، نقل و انتقالات و کنار گذاری اموال مستهلک و اسقاط و همچنین اطلاع از محل نگهداری اجناس برای کنترل وضعیت و نگهداری صحیح دارائی ها یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت افزایش بهروری می باشند. سیستم اموال و دارائی های ثابت شرکت سما رایانه یک راهکار نرم افزاری مناسب جهت ثبت و گزارش گیری های مورد نیاز در این زمینه می باشد.

 

 

بخشی از امکانات سیستم دارائی های ثابت

 
 1. امکان تعریف شرکت های مجزا و تعریف گروه های اموال مختلف برای هر شرکت و همچنین گروه بندی اموال
 2. امکان تعریف زیر گروه اموال در داخل گروه های اموال
 3. تعریف میز کار شخصی جهت هر کاربر با قابلیت تعریف کلید دسترسی سریع و تصویر زمینه مورد نظر
 4. تقویم با قابلیت ثبت پیام و ارسال پیام در زمان مورد نظر
 5. امکان تعریف تنظیمات خاص برای هر شرکت جهت محاسبات و ارتباطات با سایر سیستم ها
 6. ارتباط کامل با نرم افزارهای حسابداری ، انبار ، پرسنلی به منظور ثبت گردش های اموال
 7. مکان تعریف محاسبه استهلاک به دو روش مستقیم و نزولی
 8. صدور شناسنامه جهت تمامی اموال و ثبت کامل اطلاعات همچون بیمه و …….
 9. ثبت ریز هزینه ها انجام گرفته جهت اموال
 10. ثبت کدینگ مالی جهت اموال و دارائی های تعریف شده
 11. امکان ثبت تعمیرات انجام گرفته برروی اموال
 12. قابلیت ثبت تمامی اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات اموال
 13. قابلیت پیگیری نقل و انتقالات اموال به تفکیک محل استقرار اموال
 14. قابلیت ثبت اموال اسقاطی و خارج از سرویس
 15. قابلیت ثبت فروش اموال
 16. قابلیت ثبت نقل و انتقالات اموال در بین افراد
 17. قابلیت ثبت و ضعیت استهلاک جهت تمامی اموال به صورت ماهانه و سالانه
 18. محاسبه استهلاک به صورت ماهانه و سالانه به تفکیک اموال
 19. قابلیت ارائه گزارش چک لیست اموال
 20. قابلیت ثبت تعدیلات انجام گرفته برروی اموال به همراه تاثیر گذاری مستقیم برروی ارزش دفتری اموال
 21. قابلیت ثبت کامل مشخصه های خرید اموال به همراه متعلقات
 22. قابلیت ثبت مشخصات برای رهن اموال
 23. قابلیت ثبت اسناد ذخیره استهلاک ، برگشت از خرید و فروش و ارسال به سیستم حسابداری
 24. امکان تهیه گزارش از تمامی تعاریف گروه اموال و زیر گروه اموال های تعریف شده
 25. امکان تهیه گزارش از واحد های استقرار اموال
 26. امکان تهیه گزارش از شناسنامه های اموال تعریف شده
 27. امکان تهیه گزارش از وضعیت بیمه اموال
 28. امکان تهیه گزارش از گردش ها و تعمیرات انجام گرفته جهت اموال
 29. امکان تهیه گزارش از نقل و انتقالات انجام گرفته بین افراد و محل اسکان اموال
 30. امکان تهیه گزارش از فروش اموال
 31. امکان تهیه گزارش ازاموال اسقاطی
 32. امکان تهیه گزارش از وضعیت استهلاک اموال به صورت ماهانه و سالانه
 33. قابلیت ارسال گزارشات به محیط Excel